หญ้าพาสพาลั่ม

หญ้าพาสพาลั่ม

ลักษณะ เป็นหญ้าที่ความสวยงามมากๆ ชนิดหนึ่ง ใบของมันจะเป็นสีเขียวเข้ม ปลายใบจะมน ขนาดของใบจะพอๆ กับหญ้านวลน้อย ให้ความรู้สึกนิ่มมากถ้าได้สัมผัส มีความทนทานต่อการเยียบย้ำสูง ทนต่อทุกสภาพอากาศ และสภาพพื้นดินที่เป็นกรดและด่าง ใช้ทำสนามหญ้าทั่วไป เช่น สนามกีฬา สนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ สถานที่ราชการ
สวนหย่อมในบริเวณบ้าน โรงแรม สวนอาหาร บริษัทห้างร้านต่างๆ ตลอดจนปลูกบนทางตีกอร์ฟ ซึ่งเมื่อปูเป็นพื้นที่กว้างแล้วจะมองเห็นเป็นสีเขียวเข้มสวยงาม ควรปลูกหญ้าพลาสพาลั่มในสถานที่โดนแสงแดดบ้าง ปลูกหญ้าชนิดนี้ได้เช่น ใต้ร่มไม้ที่อาจโดนแดดในช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายก็ได้

หญ้ามาเลเซีย

หญ้ามาเลเซีย

เป็นหญ้าที่ปลูกกันในสวนยางพาราของภาคใต้ ซึ่งติดอยู่กับมาเลเซีย และเมื่อมีการปลูกขายจึงเรียกกันว่า หญ้ามาเลเซีย หญ้าชนิดนี้จะมีลักษณะใบใหญ่มากที่สุดมีเขียวอ่อน ชอบแดดแบบร่ำไร ขึ้นได้ดีตามร่มไม้ ชายคาบ้าน และเป็นหญ้าที่ต้องการน้ำมาก จึงควรรดน้ำทุกวันใช้ทำสนามหญ้าและจัดสวนหย่อม มีใบใหญ่กว่าใบหญ้าทุกชนิด เหมาะที่จะปลูกใต้ร่มไม้ใหญ่หรือใต้ชายคาบ้าน เพราะต้องการแสงแดดน้อยแต่ก็ ปลูกกลางแจ้งได้

หญ้านวลน้อย

หญ้านวลน้อย

เป็นหญ้าพันธุ์พื้นเมืองของไทย ทนต่อภูมิอากาศบ้านเราได้ดี จึงนิยมนำหญ้านวลน้อยมาปูสนามหญ้ากันมากในบ้านเรา หญ้านวลน้อยสามารถขึ้นในดินเกือบทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นดินเหนียวหรือดินปนทราย หญ้านวลน้อยนิยมปลุกกันมาก ตามโรงงานอุสาหกรรม สวนสาธารณะ สนามฟุตบอล หมู่บ้าน และเกาะกลางถนน หญ้านวลน้อยเป็นหญ้าที่ต้อง ปลูกกลางแจ้งต้องการแดดจัด รากหญ้าสามารถปลูกยึดหน้าดินได้สามารถขึ้นได้ดี ปรับสภาพแวดล้อมได้ง่ายนอกจากนี้ หญ้านวลน้อยยังทนต่ออากาศร้อน และแห้งแล้ง หรือน้ำท่วมขัง แฉะได้เป้นครั้งคราวเป็นหญ้าที่จัดประเภทใกล้เคียงกับหญ้าญี่ปุ่น ที่มีใบกว้างกว่า และมีการเจริญเติบโตเร็วกว่าจึงเป้นที่นิยมปลูกกันมากที่สุด

หญ้าญี่ปุ่น

หญ้าญี่ปุ่น

เป็นหญ้าที่เล็กมองดูแล้วสวยงามดี เหมาะสำหรับปลูกเป็นสวนหย่อม และพื้นที่ก็ควรไม่กว้างมากนัก และใช้ปลูกในบริเวณที่เป็นทางเข้าได้ดี แต่ต้องการน้ำมาก และการเจริญเติบโตช้า หญ้าญี่ปุ่นที่เจริญเติบโต ได้ดีในเขตร้อน แต่สามารถเจริญเติบโตได้ในเขตหนาว และแห้งแล้ง ซึ่งมีการเจริญ เติบโตดีพอสมควร ดินที่เหมาะสมกับหญ้าญี่ปุ่น ควรมีความเป็นกรดเป็นด่าง และหญ้าญี่ปุ่นก็ยัง ชอบขึ้นในดินเหนียวด้วย หญ้าญี่ปุ่นที่มีลักษณะใบใกล้เคียงกลับนวลน้อย แต่มีใบเล็กกว่า และแข็งกระด้างมากกว่ามีถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบแบบจูเรีย แต่นิยมนำมาใช้จัดสวนญี่ปุ่นจึงเรียกว่าหญ้าญี่ปุ่น เป็นหญ้าที่ชอบแดดและต้องการน้ำมาก เป็นหญ้าที่ โตซ้ำแต่เมื่อขึ้นแล้วก็จะหนาแน่นมาก

หญ้าเบอร์มิวด้า

หญ้าเบอร์มิวดาทิฟกรีน 

เป็นพันธุ์หญ้าที่นิยมปลูกในสนามกอล์ฟ แต่ก็สามารถปลูกบริเวณบ้านได้เช่นกัน ลักษณะของหญ้าให้ใบเรียวงาม เติบโตแบบแตกแขนงประสานกันได้ดี ลักษณะลำต้นเป็นข้อปล้อง ตัดสั้นสวยมาก สามารถเดินเหยียบย่ำได้ ชอบแสงแดด ทนต่อสภาพแห้งแล้งได้ดี ไม่ชอบอุณหภูมิต่ำ ผู้อ่านท่านใดปลูกหญ้าชนิดนี้อาจต้องขยันตัดแต่งบ่อยครั้ง หญ้าจะออกมาสวยงาม

การปูสนามหญ้า

ปกติหญ้าขายกันเป็นแผ่นหรือเป็นตารางเมตร แผ่นหญ้ามีขนาดประมาณ​ 50 x 100 ซม. หรือ 1 ตร.ม. เท่ากับ 2 แผ่น ก่อนซื้อควรวัดขนาดพื้นที่ปลูกเพื่อที่จะสามารถสั่งซื้อได้ตามจำนวนที่ต้องการ สำหรับหน้าดินขึ้นอยู่กับว่าต้องการปลูกในลักษณะใด สามารถปลูกได้ทั้งพื้นที่ราบ พื้นที่เนินเล่นระดับ ปัจจัยสำคัญอยู่ที่ปริมาณแสงแดด จำเป็นต้องเลือกพันธุ์หญ้าให้เหมาะกับพื้นที่ปลูก หลังปลูกเสร็จในช่วง 1 เดือนแรก ควรรดน้ำให้ชุ่มชื้นสม่ำเสมอทุกวันจนกว่าหญ้าจะติดสมบูรณ์ หลังจากนั้นรดน้ำตามปกติ

การรดน้ำ หลังจากหญ้าปลูกติดแล้ว ควรรดในช่วงเช้าหรือช่วงเย็นแสงแดดอ่อน ๆ อากาศไม่ร้อนจัดเพราะหากอากาศร้อนรากของหญ้าจะขาดอากาศ ไม่สามารถดูดน้ำเข้าไปเลี้ยงลำต้นได้และอาจส่งผลให้หญ้าตาย การรดน้ำจะไม่เน้นปริมาณน้ำมากนัก ให้รดด้วยน้ำน้อย ๆ แต่นาน ระมัดระวังไม่ให้น้ำขังแฉะ ความถี่ในการรดน้ำขึ้นอยู่กับความชุ่มชื้นของดิน ผู้ดูแลต้องคอยสังเกตโดยเฉพาะฤดูหนาว ฤดูแล้ง ดินจะขาดความชุ่มชื้นอาจรดน้ำวันละครั้ง แต่หากช่วงที่ดินชื้นสามารถเว้นวันรดน้ำได้

การตัดหญ้าบ่อย ๆ ช่วยให้หญ้าขึ้นแน่น สวยงาม อาจตัดประมาณ 1 – 2 สัปดาห์/ครั้ง และหากเป็นช่วงฤดูฝน หญ้าจะเจริญเติบโตไวมากกว่าปกติ ให้ตัดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่แต่ละแห่งด้วยนะครับ ส่วนความสูงของหญ้านั้น สำหรับหญ้าญี่ปุ่น, เบอร์มิวดา และนวลน้อย ให้ความสูงอยู่ที่ 0.5 – 1 นิ้ว และหญ้ามาเลเซีย ให้ความสูงอยู่ที่ 1 – 2 นิ้ว